Witamy na stronie parafii

 

Modlitwa

Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie.

Święta Siostra Faustyna - fragment z Dzienniczka

"Wierzę w Ciebie Boże żywy w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może!" (akt wiary). 

A objawiłeś tajemnicę Swojego wielkiego Miłosierdzia św. siostrze Faustynie Kowalskiej. Jan Paweł II mówi: "Chrystus niejako wchodzi w nasze czasy, aby wyraźnie wskazać to źródło ukojenia i nadziei, jakie jest w odwiecznym Miłosierdziu Boga". Została odkryta przed nami szczególna jego moc. Bądź za to uwielbiony na wieki! 

Boże, "czym jest człowiek, że o nim pamiętasz?, czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?" (Ps). Nie zasłużyliśmy sobie na tak cenny i wielki dar - darmo dany z miłości do stworzenia, Stwórca odsłania niewysłowione tajemnice swej miłości! Tak bardzo zależy Ci Boże na mojej ufności w Twoje Miłosierdzie, ponieważ "z źródła miłosierdzia Twojego płynie wielkie szczęście i życie" (Dzienniczek) dla każdego człowieka. "Pragnę udzielać się duszom i napełniać je swoją miłością" (Dzienniczek). Prawdziwie Jesteś Bogiem wszelkiej pociechy (por. 2 Kol. 1,3) i niepojętych łask pragniesz udzielić tym, którzy ufają Twojemu Miłosierdziu i głoszą je po całej ziemi (por. Dzienniczek). Sam powiedziałeś przez św. Jana Ewangelistę "o cokolwiek prosić będziecie w Imię Moje, to uczynię" (J.14,13). A cóż dopiero czciciele Twojego Miłosierdzia? Jakże hojnie uposażasz ich już tu na ziemi obiecując potężne dary w godzinie śmierci i życie wieczne. Moc Twojego Miłosierdzia sprawia, że grzesznicy wracają na drogę prawości, zatwardziałe serca kruszeją, dobro zwycięża nad złem. Dlatego "opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła, cieszyć się będę i radować Tobą!" (Ps 9, 2-3) 

"Bądzcie zawsze żywymi świadkami Miłosierdza..." 

Projekt Kościoła

Porządek Mszy Św.

 

Dni powszednie:

 

od 1 kwietnia do 30 września:


poniedziałek, piątek i sobota - 18.00
wtorek, środa i czwartek - 7.00

od 1 października do 31 marca:


poniedziałek, piątek i sobota - 17.00
wtorek, środa i czwartek - 7.00


Niedziela:
 7.30, 10.30 i 12.00

 

Kaplica w Wólce Rokickiej: 9.00 


 

 

Warto odwiedzić

Ekstremalna Droga Krzyżowa              

Archidiecezja Lubelska

Stolica Apostolska

Mateusz

Opoka

MIŁOSIERNI JAK OJCIEC

pielgrzymka

 

 

KANCELARIA PARAFIALNA

czynna w dniach:

poniedziałek - sobota

 po Mszy Świętej