Witamy na stronie parafii

 

Modlitwa

Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, drugi - słowo, trzeci - modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie.

Święta Siostra Faustyna - fragment z Dzienniczka

  • Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny.
  • Obrzędy pogrzebowe zatwierdzone przez Stolicę Apostolską przewidują kilka form liturgii np.: Msza św. lub bez niej (w zależności od poziomu religijnego zmarłego i okoliczności jego śmierci).
  • Formalności związane z pogrzebem, po uprzednim uzgodnieniu daty i godziny w biurze na cmentarzu, rodzina załatwia w kancelarii, przedstawiając następujące dokumenty:

   - akt zgonu z USC

   - informację o przyjęciu sakramentów św. (dokument od kapelana szpitalnego lub od duszpasterza z parafii o zaopatrzeniu zmarłego w domu rodzinnym)

   - pisemną informację o zmarłym wystawioną przez właściwego ks. proboszcza (jeżeli zmarły zamieszkiwał poza terenem parafii).

  • Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej (przyjęcie Komunii św.) jest najcenniejszym darem dla zmarłego.
  • Także po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu:

   - Msza św. w 30 dzień po śmierci

   - Msza św. w rocznicę śmierci

   - Msza św. w innych terminach (np. w dzień imienin)

   - "Wypominki" w miesiącu listopadzie

  • W naszej parafii pod koniec grudnia jest odprawiana Msza św. za wszystkich zmarłych w danym roku.
  • Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.

Projekt Kościoła

Porządek Mszy Św.

Dni powszednie:

poniedziałek, piątek i sobota - 18.00

wtorek, środa i czwartek - 7.00

Niedziela: 7.30  10.30 i 12.00

Kaplica w Wólce Rokickiej: 9.00 

Sakrament pokuty

codziennie

15 minut przed Mszą Św.

Informacje o parafii

Dane adresowe:

Łucka Kolonia 147

21-100 Lubartów

tel. 601 41 41 30

mail: k.krzyszczak@diecezja.lublin.pl

Numer rachunku bankowego:

63 8707 0006 0005 6036 2000 0001

 

 

KANCELARIA PARAFIALNA

czynna w dniach:

poniedziałek - sobota

 po Mszy Świętej